Vill du läsa om vår integritetspolicy?Klicka här

Lekplatsbyggarna Entreprenad AB skapar lekplatser på barns villkor!

En bra lekmiljö som lär barnen ett visst risktagande är spännande och utmanar barnen till olika aktiviteter och inbjuder barnen att själva tänka och föreställa sig. Lekplatsbyggarna Entreprenad ABs verksamhetsområde är att projektera, anlägga och underhålla lekplatser. Detta gör vi utifrån ett barnperspektiv och med hjälp av både pedagoger och forskare inom barns lek.
När vi planerar ”lekplatsen” vill vi helst inte vara begränsade med en liten yta med sand som fylls med olika lekredskap utan en miljö som inkluderar omgivningen, en miljö som bejakar variationer, inspirerar och utmanar, skapar nyfikenhet och förundran, för hela barnet! Det är då det skapas möjlighet för lek som är lustbetonad, självvald och frivillig - lekplatser på barns villkor!
Vi skapar lekplatser på barns villkor! 
De flesta olyckor på lekplatser beror på fallskador. Dessa olyckor kan begränsas genom ett bra stötdämpande underlag!
En lekplats är oftast mer än bara lekredskap på en sandyta. Vi tar hand om helheten. 

Produkter

Nyheter

Om oss

Projekt