Vill du läsa om vår integritetspolicy?Klicka här

Tjänster / Lekplatser / Besiktning

Besiktning

Lekplatserna och lekredskapen har ofta skiftande ålder. Lekredskap som används under många intensiva år blir skadade och slitna - brister som ibland kan vara svåra att upptäcka. Det krävs ingående kännedom om material och konstruktion för att vid en kontroll kunna upptäcka svagheter.

Att kontrollera säkerheten på barnens lekplatser borde vara lika naturligt som att arbeta för säkerheten inom andra områden, exempelvis arbetsplatser. Lekplatsen borde inte vara något undantag - det är ju barnens arbetsplats.

Standarden ställer bara krav på kontroll av lekredskap men vi på Lekplatsbyggarna går ett steg längre och tar ett helhetsgrepp beträffande barns säkerhet på lekplatsen. När vi kontrollerar en lekplats säkerhet kontrollerar vi inte bara de redskap som standarden (SS-EN 1176:2017) reglerar utan vi kontrollerar allt på lekplatsen såsom bänkar, brunnar, staket och stängsel, egentillverkade redskap, lekstugor, klättervänliga träd, osv. Den här mycket ingående kontrollen är vi relativt ensamma att genomföra och vi gör det därför att vi anser att barn säkerhet är så viktig.

Barn ska inte utsättas för risker de inte kan förutse bara för att vi vuxna inte har underhållit lekutrustningen på ett professionellt sätt.

Lekplatsbyggarna har rätt utbildade medarbetare för denna ”utökade kontroll” som alltså innefattar förutom kontroll enligt gällande standard en kontroll av hela lekplatsen. Du får alltid en skriftlig dokumentation med hänvisningar och foto. Till detta kan vi koppla ett åtgärdsförslag och kostnadsanalys. Vi kan också ta fram underhålls- och driftsplaner speciellt anpassade för era behov.

Lekplatsbyggarnas inspektör är naturligtvis certifierad.

Den största säkerheten för dig som ansvarig är riktigt och fullständigt utförda kontroller av kunnig personal.