Vill du läsa om vår integritetspolicy?Klicka här

FURUGÅRDENS FÖRSKOLA

November 2005

På hösten 2005 fick vi vårt första riktigt stora projekt – Projektera och anlägga utemiljön på Furugårdens förskola i Mullhyttan.

Uppdragsgivare var Lekebergs Bostads AB.

Projektet omfattade förutom lekytor med lekredskap även grönytor, gångar, stödmurar stängsel och staket.