Vill du läsa om vår integritetspolicy?Klicka här

Integritetspolicy

Registeransvarig:
Lekplatsbyggarna Entreprenad i Sverige AB
Doktor Frödins väg 5B
599 93 Ödeshög
+46 (0)144 102 65

Kontakt för registerärenden:
info@lekplatsbyggarna.se 

Registrets namn:
a) Lekplatsbyggarnas register för pågående projekt
b) Lekplatsbyggarnas register för samarbetspartner

Vad är rättsgrunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter?
Grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse för goda relationer med kunder och samarbetsparner.

Syftet med behandling av personuppgifter är:
c) Att fullfölja våra löften och övriga förpliktelser
d) Att sköta våra relationer med pågående projekt och våra samarbetspartner

Vilka uppgifter behandlar vi?
I anslutning till vårt tillfälliga register “för pågående projekt” behandlar vi följande personuppgifter:
e) Grundläggande uppgifter om projektet såsom företag eller organisation, dess adress och kontaktperson, dennes befattning, telefonnummer och e-postadress.

I anslutning till vårt register “register för samarbetspartner” behandlar vi följande personuppgifter:
f) Grundläggande uppgifter om samarbetspartnern såsom företag eller organisation, dess adress och kontaktperson, dennes befattning, telefonnummer och e-postadress.

Varifrån hämtar vi uppgifter?
Våra uppgifter kommer från självregistering eller direktkontakt av kund eller samarbetspartner.

Till vem överlåter och överför vi uppgifter?
Vi överför inga uppgifter i något av våra två register till utomstående aktör.

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?
Endast våra anställda som har rätt att hantera kunduppgifter i sitt arbete är berättigade att använda systemet som innehåller personuppgifter. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord till systemet. De uppgifter som finns i systemet skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.. Befträffande “register för pågående projekt” lagras dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja vårt åtagande.

De uppgifter som finns i “register för samarbetsparner” lagras dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt.

Vilka rättigheter har du som är registrerad?
Som regsiterad i något av våra två register har du rätt att granska uppgifter om dig själv som har sparats. Du har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas om det finns juridiska grunder för detta.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen (fr.o.m. 2018 05 25) rätt att motsätta dig behandling av uppgifter eller begära begränsad behandling av dina uppgifter samt framföra klagomål om behandlineg av personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Till den del du själv har gett uppgifter till någon av våra två register, vilka behandlas med den registrades samtycke eller på uppdrag av den registrerade, har du som registrerad rätt att få ta del av sådan information i maskinläsbar form.

Vem kan du kontakta?
Alla kontakter och begäran gällande denna dataskyddsbeskrivning ska framföras personligen eller skriftligen till oss - Lekplatsbyggarna Entr. i Sverige AB