Vill du läsa om vår integritetspolicy?Klicka här

Tjänster / Lekplatser / Projektering

Projektering

En naturlig samlingsplats mellan barn och vuxna är lekplatsen.

För att göra platsen attraktiv bör den läggas centralt så att den kan användas av så många som möjligt. Barnen måste uppleva lekplatsen som attraktiv samt en trevlig och spännande mötesplats med kompisar och föräldrar. Det gäller också att föräldrarna delar den uppfattningen. Lekplatsen bör också vara tillgänglig för barn med och utan funktionsnedsättningar, med hög säkerhet så att vuxna vet att barnen kan leka tryggt. Men vi får för den skull inte ta bort utmaningarna och spänningen med leken. Lekplatsen bör också harmonisera med omgivningen och vara estetisk tilltalande, med material som är skonsam mot miljön både i tillverknings-processen och under dess livscykel.

Att planera en lekplats handlar mycket om att skapa en dynamisk spänning mellan platsen och individen - barnet. Framför allt bör vi tänka på att skapa platser som ger möjlighet till många olika sorters lek där även den omgivande miljön integreras.

En lekplats med dessa möjligheter till föränderlighet ger barnen många goda tillfällen till spännande lek och skapande verksamhet.